Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Çelik Yapılar I INS306 Zorunlu Lisans 3 Bahar 5

Öğretim Elemanı Adı

Doç.Dr. Seval PINARBAŞI

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Çelik malzemenin mekanik özelliklerini tanımlar, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemleri karşılaştırır, çelik yapı sistemlerini listeler.
3) TS 648'e göre çelik çekme elemanı tasarlar.
4) Çelik elemanların tasarımında burkulmanın önemini farkeder.
5) Çelik basınç elemanlarının TS 648'e göre tasarımını yapar.
6) Çelik eğilme elemanlarının TS 648'e göre tasarımını yapar.
9) Çelik yapılarda eksenel basınç ve eğilme etkisi altındaki elemanları tanır, TS 648'e göre çelik kiriş-kolon tasarımı yapar.
10) Çelik yapılarda birleşim tiplerini sınıflandırır, birleşim elemanlarının türlerini ve çalışma prensiplerini sıralar.
12) TS 648’e ve TS 3357'e göre, perçinli, bulonlu ve kaynaklı birleşim hesabı yapar.

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çelik yapı tasarımına giriş, yapısal çeliğin malzeme ve mekanik özellikleri, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemler, çelik çekme elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik basınç elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik eğilme elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik eğilmeli basınç elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik birleşim araçları ve kaynak konuları ele alınır.

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim YöntemiDeğerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte