Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Çelik Yapılar I INS306 Zorunlu Lisans 3 Bahar 5

Öğretim Elemanı Adı

Doç.Dr. Seval PINARBAŞI

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Çelik malzemenin mekanik özelliklerini tanımlar, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemleri karşılaştırır, çelik yapı sistemlerini listeler.
3) TS 648'e göre çelik çekme elemanı tasarlar.
4) Çelik elemanların tasarımında burkulmanın önemini farkeder.
5) Çelik basınç elemanlarının TS 648'e göre tasarımını yapar.
6) Çelik eğilme elemanlarının TS 648'e göre tasarımını yapar.
9) Çelik yapılarda eksenel basınç ve eğilme etkisi altındaki elemanları tanır, TS 648'e göre çelik kiriş-kolon tasarımı yapar.
10) Çelik yapılarda birleşim tiplerini sınıflandırır, birleşim elemanlarının türlerini ve çalışma prensiplerini sıralar.
12) TS 648’e ve TS 3357'e göre, perçinli, bulonlu ve kaynaklı birleşim hesabı yapar.

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çelik yapı tasarımına giriş, yapısal çeliğin malzeme ve mekanik özellikleri, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemler, çelik çekme elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik basınç elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik eğilme elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik eğilmeli basınç elemanlarının davranışı ve tasarımı, çelik birleşim araçları ve kaynak konuları ele alınır.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Çeliğin mekanik özellikleri, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemler
2) Emniyet gerilmeleri yöntemine giriş
3) Çelik yapı sistemlerine giriş
4) Çelik çekme elemanlarının tasarımı
5) Çelik basınç elemanlarının tasarımı
6) Çelik basınç elemanlarının tasarımı
7) Çelik eğilme elemanlarının tasarımı
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Çelik eğilme elemanlarının tasarımı
10) Çelik eğilme elemanlarının tasarımı
11) Çelik eğilmeli basınç elemanlarının tasarımı
12) Çelik yapılarda birleşim elemanları
13) Bulonlu ve perçinli birleşimlerin tasarımı
14) Çelik yapılarda kaynaklı birleşimler
15) Kaynaklı birleşimlerin tasarımı
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve ilgili yönetmelikler (TS648 ve DBYBHY2007) Lecture notes prepared by the lecturer and the related specifications (TS648 and DBY2007)
2- Akkaş N., Yılmaz Ç., 1995. “Analysis and Design of Steel Structures”, ODTÜ, Ankara.
3- Odabaşı Y., 2000. “Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları”, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
4- Deren H., Uzgider E., Piroğlu F., 2005. “Çelik Yapılar”, 2. Baskı, Çağlayan Basımevi, İstanbul.
5- Salmon, C.G., and Johnson, J. E., 1995. “Steel Structures, Design and Behavior”, Third Edition, Harper and Row Publishers.
6- Dönem içinde öğrencilerin uyması ve bilmesi gereken kurallar dönemin ilk dersinde öğrencilere izlence olarak dağıtılır.
7- The rules that the students should be aware of and should obey throughout the semester are distributed to the students as a syllabus at the first class of the course.
8- /.
9- /.
10- /.
11- /.
12- /.
13- /.
14- /.
15- /.
16- /.
17- /.
18- /.
19- /.

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Laboratuvar/Çalıştay
4) Bireysel Çalışma
5) Problem Çözme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte