Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Sanatta Modernizm GSF337 Seçmeli Lisans 3 Güz 2

Öğretim Elemanı Adı

Yrd.Doç.Dr. Zehra Canan BAYER
Ögr.Gör. Mustafa Kemal İZ

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Modern ve Çağdaş sanatın oluşum ve gelişiminde etkili olan akımlar, akımların öncüleri ve plastik sanatlar kapsamına giren sanat yapıtları hakkında genel bilgi sahibi olur

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Sosyoloji Felsefe Psikoloji Tarih

Dersin İçeriği

Batı sanatında gelenekselden moderne olan dönüşümde Empresyonizm ve Post Empresyonizmin etkileri, 20. yüzyılın sanat ortamını belirleyen akımlar.

Haftalık Ders İzlencesi

1) 18. Yüzyıl Sonunda Sanat: Neoklasisizm
2) 19. Yüzyılda Akımlar: Romantizm
3) 19. Yüzyılda Akımlar: Realizm
4) 19. Yüzyılda Akımlar: Empresyonizm
5) 19. Yüzyılda Akımlar: Post Empresyonizm
6) 20. Yüzyıl Sanatı: Fovizm
7) 20. Yüzyıl Sanatı: Ekspresyonizm
8) Güz Yarıyılı Ara Sınavı
9) 20. Yüzyıl Sanatı: Kübizm
10) 20. Yüzyıl Sanatı: Fütürizm
11) 20. Yüzyıl Sanatı: Soyut Sanat
12) Seminer ve Tartışma: Bohemler Üzerine
13) Seminer ve Tartışma: Bohemler Üzerine
14) Seminer ve Tartışma: Bohemler Üzerine
15) Seminer ve Tartışma: Bohemler Üzerine
16) Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Zeynep İnankur, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1997. Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul 2009. E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İkinci Basım, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1999. Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul 1991. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Dördüncü Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul 1992. Sezer Tansuğ, Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitapevi, 1992 İstanbul. Önder Şenyapılı, Ressamlar ve Kadınlar, METU Press, Ankara 2003.
2- H.W. Johnson- Anthony F. Johnson, History of Art, Fifth Edition Revised, Thames and Hudson, London 1997. 30,000 Years of Art: The Story of Human Creativity Across Time and Space, Phaidon, New York 2007.Jon Thompson, How to Read A Modern Painting: Lessons From the Modern Masters, Abrams, North America 2006. History of Art, Painting, Sculpture, Photography, Architecture, Blitz Editions, 1989, Leicester. Antonella Fuga, Artists' Techniques and Materials, The J. Paul Getty Museum Publications, Los Angles 2006.
3- -
4- Kaynak Kitaplar, Belgeseller, Videolar, Projeksiyon Makinası, Perde
5- Books, Documentaries, Videos, Projection Machine

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
4) Gösteri
5) Bireysel Çalışma


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı

30%

 

Sayı

Yüzde

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Ara Sınav

1

30%

Sunum/Seminer Hazırlama

1

70%

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

70%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte