Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Retorik HIT104 Zorunlu Doktora 1 Bahar 6

Öğretim Elemanı Adı

Prof.Dr. Füsun ALVER

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Retorik ve propaganda kavramlarını tanımlar
2) Eski Yunan Uygarlığında ve Ortaçağda retoriğin kullanımını inceler
3) Endüstriyelleşme ve demokratik toplumların oluşum sürecinde retoriğin kullanımı inceler
4) Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında retorik ve propaganda örneklerini inceler
5) Günümüzde retorik ve propaganda örneklerini inceler
6) Retoriğin sanat ve politikayla olan ilişkisini medya metinleri üzerinden analiz eder

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Eski Yunan Uygarlığında retoriğin sanat ve politika alanlarında kullanımı; Orta Çağ’da retoriğin kullanımı; endüstriyelleşme ve demokratik toplumların oluşum sürecinde retoriğin kullanımı; Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında retorik ve propaganda. Günümüzde retorik ve propaganda.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Dersin içeriği hakkında bilgi verilecektir.
2) Retorik ve propaganda kavramları anlatılacak.
3) Retorik ve propaganda kavramları anlatılacak.
4) Eski Yunan Uygarlığında retoriğin sanat ve politika alanlarında kullanımı anlatılacak
5) Eski Yunan Uygarlığında retoriğin sanat ve politika alanlarında kullanımı anlatılacak
6) Orta Çağ’da retoriğin kullanımı anlatılacak
7) Orta Çağ’da retoriğin kullanımı anlatılacak
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Endüstriyelleşme ve demokratik toplumların oluşum sürecinde retoriğin kullanımı anlatılacak
10) Endüstriyelleşme ve demokratik toplumların oluşum sürecinde retoriğin kullanımı anlatılacak
11) Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında retorik ve propaganda örnekleri anlatılacak
12) Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında retorik ve propaganda örnekleri anlatılacak
13) Retoriğin sanatla ve politikayla olan ilişkisi medya metinleri üzerinden analiz edilecek
14) Retoriğin sanatla ve politikayla olan ilişkisi medya metinleri üzerinden analiz edilecek
15) Günümüzde retorik ve propaganda örnekleri incelenecek
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Michel Meyer, Retorik, çev. İsmail Yerguz, Ankara: Dost, 2009
2- Hüsamettin Arslan; Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, İstanbul: Paradigma, 2002
3- Aristoteles, Retorik, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: YKY, 2012
4- Arsev Bektaş, Siyasal Propaganda,İstanbul: Bağlam, 2002
5- Selim Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, 3. bs., İstanbul: YKY, 2007
6- Ahmet Kalender, Siyasal İletişim, Konya: Çizgi Kitabevi, 2000
7- Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, yay. haz. Yunus Ender, İstanbul: Hayat Yayınları, 1997
8- Micahel A.Milburn, Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, çev. Ali Dönmez, Ankara: İmge, 1998
9- ders notları, iletişim literatürü, gazete, dergiler
10- lecture notes, communication literature, newspapers, magazines
11- ara sınav ve final
12- exam and final

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim YöntemiDeğerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte