Avrupa Kredi Transfer Sistemi | Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi toplumun geleceğe açılan aydınlık kapısıdır.

Kocaeli Üniversitesi, faaliyet gösterdiği tüm akademik alanlarda, insanların yaşamlarına olumlu katkı sağlayacak etkin bilgiyi üreten ve ürettiği bilginin hızla, tüm insanlığın yararına kullanılmasını destekleyen bir üniversite olma hedefini tutkuyla gerçekleştirmektedir. Üniversitemizin yetiştirdiği binlerce aydınlık genç, toplumumuzun gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi, 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartını sağlamış, 2006 yılında "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış, 2007 yılında genişletilmiş Erasmus Beyannamesini almıştır. 2011 yılında Diploma eki belgesini almaya hak kazanmıştır.

Bugün, 1348 öğretim elemanı, 675 araştırma görevlisi, 1745 idari personeli ve yaklaşık 64.000 öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi 11 Fakülte, 5 Yüksekokul, 20 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma Merkezi ve 11 Ar-Ge Birimi ile Türk yüksek öğretim alanının yakın dönem kurulan üniversiteleri arasında önde gelen bir devlet üniversitesidir.

Eğitim öğretim alanında sürekli gelişimi öncelikli hedefleri arasında tutan Kocaeli Üniversitesi uluslararası yüksek öğretim alanında değişim dinamiklerini izlemekte ve yeniden yapılanmaya süreklilik kazandırmaktadır.

Bu bağlamda akademik programların uluslararası nitelik kazanmasını hızlandıran, ulusal ve uluslararası toplumla açıklık ilkesiyle bütünleşme sağlayan, Avrupa yüksek öğretim alanıyla işbirliğini güçlendiren, akademik derecelerin tanırlılığını sağlayan, öğrencilerin akademik gelişimlerini güçlendiren, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik gelişiminde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bu bilgi paketi ile akademik programlarını ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşan Kocaeli Üniversitesi evrensel değerlere bağlı olarak "bilgiyi aktaran üniversiteden bilgiyi üreten üniversiteye" hedefini daima izleyecektir.

© Bütün hakları saklıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli/Türkiye | Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33

Bu siteyi en iyi aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.