Kurumsal Genel Bilgiler | Kocaeli Üniversitesi

Kurumun Adı ve Adresi Kurumsal Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41001, İzmit / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 10 00
Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33
http://www.kocaeli.edu.tr

Akademik Takvim Kurumsal Genel Bilgiler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI
31 Temmuz 2019 Güz Yarıyılında Açılan Derslerin ÖBS’de İlanının Son Günü
19-29 Ağustos 2019 Yeni Öğrencilerin Akademik Danışmanlarının Atanması
9-13 Eylül 2019 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
10-20 Eylül 2019 Harç Ödeme
11 Eylül 2019 İngilizce Hazırlık Programı Olan Bölümler/Programlar İçin İngilizce Yeterlilik Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)
16 Eylül 2019 Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
16-17 Eylül 2019 Üniversite ve Kent Uyum Tanıtım Programı
16-20 Eylül 2019 Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı
11-22 Kasım 2019 Güz Yarıyılı Ara Sınav Haftası
25 Kasım 2019 Ara Sınavlar Sonrasında Derslerin Başlaması
23-27 Aralık 2019 Mazeret Sınavları
03 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Derslerinin Sonu
06-17 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları
07 Ocak 2018 Güz Yarıyılı Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü
08-16 Ocak 2018 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
07 Şubat 2020 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü
11 Şubat 2020 Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı
07 Şubat 2020 Akademik birim yetkilileri tarafından ÖBS'deki yarıyıl kontrollerinin yapılması
BAHAR YARIYILI
07 Şubat 2020 Bahar Yarıyılında Açılan Derslerin İlanı
17-21 Şubat 2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
18-28 Şubat 2020 Harç Ödeme
24 Şubat 2020 Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
24-28 Şubat 2020 Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı
20-30 Nisan 2020 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Haftası (Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılmayacak)
04 Mayıs 2020 Ara Sınavlar Sonrasında Derslerin Başlaması
08-12 Haziran 2020 Mazeret Sınavları
12 Haziran 2020 Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu
15-26 Haziran 2020 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları (Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılmayacak)
03 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü
06-10 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
17 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü
21 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı
29 Temmuz 2020 Akademik birim yetkilileri tarafından ÖBS'deki yarıyıl kontrollerinin yapılması
Not:
* Üniversite Seçmeli Derslerinin (ÜSD) sınavları Akademik Takvimde belirtilen günlerde; Çarşamba günü yapılan derslerin sınavı ilk gün, Cuma günü yapılan derslerin sınavı ise ikinci gün, dersin saatinde yapılacaktır.
* Elektronik Seçmeli Derslerin (ESD) sınavları UZEM’in belirleyeceği sınav takvimine göre dersi açan birim tarafından yapılacaktır.
** Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Turizm Okulları, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM),Hazırlık Programı Olan Bölümler/Programlar ve Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan Fakülte ve Yüksekokulların Akademik Takvimleri farklılık göstermektedir.

2019-2020 ÇAP TAKVİMİ

12 Haziran 2020 Çap Kontenjanlarının İlanı
20-24 Temmuz 2020 Başvurular
27-28 Temmuz 2020 Değerlendirmeler
01-21 Temmuz 2020 Sonuçların İlanı
01-04 Eylül 2020 Kayıtlar
07 Eylül 2020 Yedeklerin İlanı
08-09 Eylül 2020 Yedeklerin Kayıtları

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

20-29 Temmuz 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Online Başvurusu ve Tercihleri
10 Ağustos 2020 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları (30 Ağustos 2018 Resmi Tatildir)
25 Ağustos 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı
27 Ağustos 01 Eylül 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları
09 Eylül 2020 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları

Üniversite Yönetimi Kurumsal Genel Bilgiler

Üniversite üst yönetimi Rektör, Rektör Yardımcıları, Senato ve Genel Sekreterlik makamlarından oluşur.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü

Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41001, İzmit Kocaeli TÜRKİYE
shulagu@kocaeli.edu.tr
Tel: +90 (262) 303 10 01

 • Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI
  Rektör Yardımcısı

  figlalin@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 08

 • Prof. Dr. Ercüment Çiftçi
  Rektör Yardımcısı

  eciftci@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 10

 • Prof. Dr. Ahmet Küçük
  Rektör Yardımcısı

  ahmet.kucuk@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 12

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN
  Genel Sekreter

  mustafaeren@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 15

 • Dr. Öğr. Üyesi E. Mustafa Yeğin
  Genel Sekreter Yardımcısı

  mustafa.yegin@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 20

 • Aykut ÜLKEOK
  Genel Sekreter Yardımcısı

  aykut.ulkeok@kocaeli.edu.tr
  Tel: +90 (262) 303 10 19

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin akılcı bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato üyelerini görmek için tıklayınız.

Genel Sekreter, Kocaeli Üniversitesi idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumludur. Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedirGenel Sekreterlik makamı ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Üniversite ile İlgili Genel Bilgi Kurumsal Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 1992-1999 yılları arasında kent merkezinde ve 15 değişik yerleşkede eğitim-öğretim hizmetini sürdüren Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 depreminde önemli ölçüde zarar gören binalarının yerine yeni bir yerleşke inşa etmiştir. Üniversite, 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren Umuttepe Yerleşkesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle; 278 Profesör, 325 Doçent, 385 Doktor Öğretim Üyesi, 460 Öğretim Görevlisi, 793 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 2241 akademik, 1956 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 18 Fakültesi, 2 Yüksekokulu, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü bulunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi, Eylül 2019 itibariyle 74809 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Öğretim Programları Listesi Kurumsal Genel Bilgiler

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Kocaeli Üniversitesi'ne öğrenci kaydı yapılan 46 doktora, 79 yüksek lisans, 93 lisans ve 116 önlisans olmak üzere toplam 334 Programda eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Her bir eğitim öğretim düzeyindeki programları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Kurumsal Genel Kabul Koşulları Kurumsal Genel Bilgiler

A.TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kanunu'na ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi'nde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

A1. ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 • Lise diplomasına sahip olmak.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.
 • Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından yeterli puan almak.
 • Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

A2. LİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 • Lise diplomasına sahip olmak.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.
 • Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından yeterli puan almak.

A2a. Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alımı

Kabul Koşulları:

 • Lise diplomasına sahip olmak.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.
 • Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından (YGS) yeterli taban puanı almak.

Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık, Fotoğraf, Grafik, Heykel, Oyunculuk, Resim, Sahne Tasarımı, Seramik, Müzikoloji, Performans (A.S.D), İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Kocaeli Devlet Konservatuarı, Flüt, Genel Müzikoloji, Gitar, Keman, Klarnet, Kompozisyon, Kontrbas, Piyano, Trombon, Türk Halk Müziği, Viyola, Viyolonsel lisans programlarına, yukarıda belirtilen kabul koşullarına ek olarak ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

A3. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (MA/MS)

Kabul Koşulları:

 • Bir Lisans Diplomasına sahip olmak.
 • ALES sınavında başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Adayların, İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden herhangi birinden ÜDS veya KPDS sonucunun en az 50 puan olması ya da YÖK'ün belirlediği sınavlardan eşdeğer puan almaları gerekir.

A4. DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI


A4a. Doktora

Kabul Koşulları:

 • Bir Lisans ya da Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
 • ALES sınavında başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak.
 • İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden herhangi birinden ÜDS veya KPDS sonucunun en az 55 puan olması ya da YÖK'ün belirlediği sınavlardan eşdeğer puan almış olmak gerekir.
 • Lisans Diploması ile doktora başvurularında ALES sınavında başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde TUS puanı ile başvurularda Tıp Fakültesi mezunları TUS'tan en az 50 temel tıp puanı almış olmalıdır.

A4b. Sanatta Yeterlik

Kabul Koşulları:

 • Bir Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
 • ALES koşulu aranmaz.
 • İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden herhangi birinden ÜDS veya KPDS sonucunun en az 55 puan olması ya da YÖK'ün belirlediği sınavlardan eşdeğer puan almaları gerekir.

B. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN

B1. LİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 • Lise diplomasına sahip olmak.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü İçin Geçerli Sınavlar ile ilgili bilgiye erişmek için TIKLAYINIZ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslar doğrultusunda yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılır.

B2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Kabul Koşulları:

 • Lisans ya da Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen uluslararası yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilirler.

Uluslararası adaylar için yabancı dil Türkçe'dir. Uluslararası adaylardan, ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında yeterli puanı alanlar yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında başarılı olamayan uluslararası adaylar yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran uluslararası adaylar Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan uluslararası adaylar başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybederler.

Uluslararası öğrenci olup, Türkiye'de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan ALES'e girme şartı aranmakta, ancak 55 puan alma gerekliliği bulunmamaktadır. Uluslararası öğrenci olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurtdışı üniversitelerinde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi aranmamaktadır.

C. ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Kocaeli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci değişimi iki şekildedir:

C1. ERASMUS PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Erasmus programı çerçevesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek için başvuran öğrencinin kurumuyla Kocaeli Üniversitesi arasında geçerli bir ikili anlaşma olmalıdır. Değişim öğrencilerinin idari işlemleri Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Değişim öğrencisi olarak başvurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uluslararası İlişkiler Birimi'ne ulaştırmalıdır:

 • Gelen Öğrenci Başvuru Formu
 • Öğrenim Anlaşması Formu
 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu
 • Not Dökümü

Tüm belgeler bilgisayarda doldurulmalı ve gerekli kısımlar öğrencinin üniversitesi tarafından onaylanmalıdır. Detaylı bilgi ve gerekli belgeler Uluslararası İlişkiler Birimi'ne ait web sayfasında "Belgeler" bölümünde ilan edilmektedir.
Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi için uygulanması gereken kurallar ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

C2.ERASMUS PROGRAMI DIŞINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Erasmus programı dışında ikili işbirliğine dayanan protokollerde belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci/personel değişimi yapılabilmektedir.

Erasmus programı dışındaki değişim öğrencileri için uygulanması gereken kurallar ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Kurumsal Genel Bilgiler

A. TÜRK ÖĞRENCİLER

A1. ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI

Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/ ).

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisansüstü diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Meslek yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir sınava alınırlar. Yerleştirmede, adayların sınavda elde ettikleri puanlar ile meslek yüksekokulu veya programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır.

A2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 1. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;
  1. Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3.00 doktora için en az 3.50 olması.
  2. Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması.
  3. Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilmesi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.
 2. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.
 3. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.
 4. Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir.
 5. Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
 6. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

B. ERASMUS ÖĞRENCİLERİ

Giden/Gelen Öğrenciler

Erasmus Programı ile yurtdışına çıkacak bir öğrencinin öğrenim anlaşmasının taraflarca imzalanması ile öğrencinin yurt dışında aldığı derslerin, gerekleri yerine getirildiği takdirde, Kocaeli Üniversite’sinde tam olarak tanınacağı taahhüt edilmiş olur. Öğrencinin yurtışından dönmesini takiben “Erasmus Öğrencileri için Kredi Transferi ve Not Dönüştürme Çizelgesi” hazılanır. Bu belge öğrenci tarafından ve ilgili yetkili kişilerce onaylanır. Böylece öğrencinin yurt dışında aldığı derslerin üniversitemizce düzenlenen transkriptte orjinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte gösterilmesi sağlanmış olur. Öğrencinin kaldığı dersler ise öğrencinin AKTS kredisi bağlamında herhangi bir kazanç ya da kayba sebep olunmaması açısından Kocaeli Üniversitesi’ndeki orjinal isim, kod ve AKTS kredisi ile gösterilir. “Erasmus Öğrencileri için Kredi Transferi ve Not Dönüştürme Çizelgesi” hazırlanırken aşağıdaki liste kullanılır.

Hem gelen hem de giden Öğrencilere Erasmus dönemini tamamlamalarının ardından aldıkları dersleri orjinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte gösteren Transkript verilir. Gelen öğrenciler için öğrencilerin Öğrenci İşlerinden aldıkları transkriptlerde Kocaeli Üniversitesi’nde alınan dersler ECTS kredileri ve KOÜ yerel harf notları ile gösterilir. Bu transkripte dayanarak öğrenciye Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından KOÜ yerel harf notlarının AKTS notuna dönüştürüldüğü ek bir transcript sağlanır.

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu
Katsayı Not Aralığı Derece
A AA 4,00 90-100 Başarılı
B BA 3,50 80-89 Başarılı
C BB 3,00 75-79 Başarılı
C CB 2,50 70-74 Başarılı
C CC 2,00 60-69 Başarılı
FX* DC 1,50 50-59 Koşullu
F* DD 1,00 40-49 Başarısız
F* FD 0,50 30-39 Başarısız
F* FF 0,00 0-29 Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.

Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu
Katsayı Not Aralığı Derece
A AA 4,00 90-100 Mükemmel
B AA 4,00 90-100 Pekiyi
C BA 3,50 85-89 İyi
D BA 3,50 85-89 Başarılı
E BB 3,00 80-84 Yeterli
FX* CB 2,50 75-79 Başarısız
FX* CC 2,00 65-74 Başarısız
F* DC 1,50 58-64 Başarısız
F* DD 1,00 50-57 Başarısız
F* FD 0,50 40-49 Başarısız
F* FF 0,00 39 ve Altı Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.

Kocaeli Üniversitesi Doktora Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu
Katsayı Not Aralığı Derece
A AA 4,00 90-100 Mükemmel
B AA 4,00 90-100 Pekiyi
C BA 3,50 85-89 İyi
D BA 3,50 85-89 Başarılı
E BB 3,00 80-84 Yeterli
FX* CB 2,50 75-79 Başarısız
F* CC 2,00 65-74 Başarısız
F* DC 1,50 58-64 Başarısız
F* DD 1,00 50-57 Başarısız
F* FD 0,50 40-49 Başarısız
F* FF 0,00 39 ve Altı Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.

C.SERTİFİKAYA DAYANAN (INFORMAL) VE TECRÜBEYE DAYANAN (NONFORMAL) ÖĞRENMENİN TANINMASI

Bu konuda Türk Yükseköğretim Kurumları başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Genel Kayıt İşlemleri Kurumsal Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi Genel Kayıt İşlemleri

Her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 15 haftadır.

Kocaeli Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt için gerekli olan belge isteyen akademik birimler için öğrenci işleri bürolarına, diğer öğrenciler e-devlet kayıt sistemini kullanarak kayıtlarını yaptırmaktadırlar.

İlk defa kayıt yaptıracak öğrencilere öğrenci numarası verilir. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, akademik takvimlerde belirtilen tarih aralıklarında ders kayıt işlemlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabilmektedirler.

AKTS Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması ve Uygulanması Kurumsal Genel Bilgiler

AKTS kredisi, bir dersin öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan (seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tüm uygulamaları tamamlamak için gerekli süreyi temel alarak belirlenen öğrenci iş yüküne dayanarak hesaplanmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi’nde bir akademik yıl; her yarıyılı 30 AKTS olmak üzere toplam iki yarıyılı kapsamaktadır. 1 AKTS kredisi 25 saatlik öğrenci iş yüküne denk gelmektedir. Buna göre bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saat olarak belirlenmiştir.

Derslerin AKTS kredileri; Bölüm/Program Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu, AKTS Koordinatörleri, dersleri veren öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bir süreç sonunda belirlenmektedir. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 1. Her dersin öğrenme çıktıları Bölüm/Program Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu ile dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir.
 2. Her öğrenme faaliyeti ve gerekli zaman AKTS Koordinatörleri ile dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir.
 3. Kocaeli Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci Bilgi Sisteminde yer alan AKTS İş Yükü Motorunda öğrenme etkinlikleri, sayısı ve çalışma süresi verileri AKTS Koordinatörleri tarafından girilmektedir. Her öğrencinin o ders için AKTS kredisi sistem tarafından iş yüküne bağlı olarak ilgili öğretim üyesi tarafından girilen etkinliklere göre AKTS iş yükü motoru kullanılarak hesaplanmaktadır. Bölüm/programın dersleri arasında AKTS kredilerinin uyumu dersin koordinatörü tarafından sağlanmaktadır.
 4. İş yüklerinin geçerliliği öğrenci anketleri aracılığıyla değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin yarıyıl ve genel başarı durumları derslerin AKTS kredilerine göre hesaplanmaktadır. AKTS kredisinin hesaplanması için kullanılan örnek AKTS iş yükü tablosu aşağıda görülmektedir.

AKTS İş Yükü Motoru
IBF - Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar I
Etkinlikler Sayısı Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Süresi (Dakika) Toplam Yük
Ders Hafta Sayısı ve Saati
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Uygulama
Laboratuar
Proje
Atölye
Sunum/Seminer Hazırlama
Alan Çalışması
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam Yük
Toplam Yük / 25
Dersin AKTS Kredisi

Örnek AKTS Hesaplaması İçin Tıklayınız

Akademik Danışmanlık Kurumsal Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği bir programa kayıt yaptıran her öğrenciye bir akademik danışman atanmaktadır. İlgili bölüm/program başkanı tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilen bu danışman, belli sayıda öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesinde belirtilen aşağıdaki konularda yardımcı olur ve yol gösterir.

Akademik danışman;

 • Sorumluluğunda bulunan öğrencilerin ders alma işlemlerini denetler ve onlara yol gösterir.
 • Her öğretim yılı başında sorumluluğundaki sınıfın yabancı dil/ bilişim dersleri düzey belirleme sınavları ile ilgili bilgilendirmeyi yapar.
 • Öğrencileri kredi ve burs olanakları ile sağlık sorunları ve konularında destek alabilecekleri kaynaklar açısından bilgilendirir.
 • Öğrenciyi yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilendirir.
 • Sorumluluğundaki öğrencilerle her yarıyılda en az bir toplantı yapar, öğrencilerin sorunlarını dinler ve toplantı sonucunu rapor biçiminde birim yönetimine iletir.
 • Sorumlu olduğu öğrencilerin öğretim süresince ders programları ile eğitsel, toplumsal, ekonomik ve ruhsal sorunlarıyla ilgilenir.
 • Öğrencileri ders dışı zamanlarında okul ya da Üniversite içerisinde sosyal etkinliklerde daha girişken bir biçimde yer almaları konusunda yönlendirir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla konferans, panel, seminer ve benzeri etkinlikler konusunda onları bilgilendirir.
 • Öğrenciyi lisansüstü eğitim ve akademik kariyer konusunda bilinçlendirir.
 • Sorumluluğundaki öğrencileri öğrenim sonrası yaşamı mesleki girişimleri konusunda bilgilendirir.
 • Öğrencinin Üniversite Yerleşkesine uyumunu ve derslere devamı ile başarı durumunu izler.

Lisansüstü programlarda en geç ikinci yarıyılın başında tezsiz yüksek lisans öğrencilerine bir akademik danışman, tezli yüksek lisans öğrencilerine tüm tez sürecine rehberlik etmek ve öğrenciyi yönlendirmek üzere bir tez danışmanı atanmaktadır.