Avrupa Kredi Transfer Sistemi | Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi toplumun geleceğe açılan aydınlık kapısıdır.

Kocaeli Üniversitesi, faaliyet gösterdiği tüm akademik alanlarda, insanların yaşamlarına olumlu katkı sağlayacak etkin bilgiyi üreten ve ürettiği bilginin hızla, tüm insanlığın yararına kullanılmasını destekleyen bir üniversite olma hedefini tutkuyla gerçekleştirmektedir. Üniversitemizin yetiştirdiği binlerce aydınlık genç, toplumumuzun gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi, 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartını sağlamış, 2006 yılında "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış, 2007 yılında genişletilmiş Erasmus Beyannamesini almıştır. 2011 yılında Diploma eki belgesini almaya hak kazanmıştır.

Bugün, 278 Profesör, 325 Doçent, 385 Doktor Öğretim Üyesi, 460 Öğretim Görevlisi, 793 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 2241 Akademik Personeli, 1956 İdari Personeli ve yaklaşık 74809 Öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü ile Türk yüksek öğretim alanının yakın dönem kurulan üniversiteleri arasında önde gelen bir devlet üniversitesidir.

Eğitim öğretim alanında sürekli gelişimi öncelikli hedefleri arasında tutan Kocaeli Üniversitesi uluslararası yüksek öğretim alanında değişim dinamiklerini izlemekte ve yeniden yapılanmaya süreklilik kazandırmaktadır.

Bu bağlamda akademik programların uluslararası nitelik kazanmasını hızlandıran, ulusal ve uluslararası toplumla açıklık ilkesiyle bütünleşme sağlayan, Avrupa yüksek öğretim alanıyla işbirliğini güçlendiren, akademik derecelerin tanırlılığını sağlayan, öğrencilerin akademik gelişimlerini güçlendiren, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik gelişiminde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bu bilgi paketi ile akademik programlarını ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşan Kocaeli Üniversitesi evrensel değerlere bağlı olarak "bilgiyi aktaran üniversiteden bilgiyi üreten üniversiteye" hedefini daima izleyecektir.